logo
 
Vzor kvalifikačnej karty

Vzor kvalifikačnej karty

Opis kvalifikačnej karty vodiča

Fyzické charakteristiky kvalifikačnej karty vodiča musia zodpovedať normám ISO 7810 a 7816-1. Metódy posudzovania zhody fyzických charakteristík s týmito normami musia spĺňať požiadavky normy ISO 10 373.

Kvalifikačná karta vodiča má dve strany.

Strana 1 obsahuje

Predná strana karty

 • údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:
  1. priezvisko,
  2. meno (mená),
  3. dátum a miesto narodenia,
  4a. dátum vydania,
  4b. dátum skončenia platnosti,
  4c. názov vydávajúceho orgánu,
  5a. číslo vodičského preukazu,
  5b. sériové číslo,
  6. fotografia,
  7. podpis,
  8. obec pobytu,
  9. skupiny (podskupiny) vodičských oprávnení, na ktoré spĺňa základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik,
   
 • označenie „KVALIFIKAČNÁ KARTA VODIČA“ vytlačené veľkými písmenami v štátnom jazyku Slovenskej republiky,
 • označenie „Slovensko“,
 • rozlišovací znak Slovenskej republiky „SK“ vytlačený ako negatív v modrom obdĺžniku a obklopený dvanástimi žltými hviezdičkami,
 • nadpis „Vzor Európskych spoločenstiev“ v štátnom jazyku Slovenskej republiky a záhlavie „kvalifikačná karta vodiča“ v ostatných jazykoch členských štátov vytlačený modrou farbou tak, aby tvorili pozadie karty, a to
  kvalifikačná karta vodiča,
  tarjeta de cualificación del conductor,
  chaufforuddannelsesbevis,
  Fahrerqualifizierungsnachweis,
  ...............................................,
  driverqualification card,
  carte de qualification de conducteur,
  cárta cáílíochta tiomána,
  carta di qualificazione del conducente,
  kwalificatierkaart bestuurder,
  carta de qualificacao do motorista,
  kuljettajan ammattipätevyyskortti,
  yrkeskompetensbevis for forare,
 • referenčné farby:
  • modrá: reflexná modrá, systém farieb Pantone,
  • žltá: žltá, systém farieb Pantone.

Strana 2 obsahuje:

Zadná strana karty

 • údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:
  9. skupiny (podskupiny) vodičských oprávnení, na ktoré spĺňa základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik,
  10. kód Spoločenstva podľa zoznamu kódov Spoločenstva (§ 11 ods. 3),
  11. priestor na úradné záznamy vydávajúceho štátu, ktorý sa týka administratívnych údajov alebo údajov vzťahujúcich sa na bezpečnosť cestnej premávky. Ak sa údaje vzťahujú k bodom tejto prílohy, musí sa pred údajom uviesť číslo bodu,
   
 • vysvetlivky k očíslovaným záznamom uvedeným na oboch stranách, najmä k bodom 1 až 3, 4a až 4c, 5a a 5b a 10.