logo
 
Aktuality

Aktuality

NAKLADANIE A UPEVŇOVANIE NÁKLADU V CESTNEJ DOPRAVE – 28.01.2016

30.11.2015
NAKLADANIE A UPEVŇOVANIE NÁKLADU V CESTNEJ DOPRAVE – 28.01.2016


NAKLADANIE A UPEVŇOVANIE NÁKLADU V CESTNEJ DOPRAVE – ďalší termín školenia

16.09.2015
NAKLADANIE A UPEVŇOVANIE NÁKLADU V CESTNEJ DOPRAVE – ďalší termín školenia


NAKLADANIE A UPEVŇOVANIE NÁKLADU V CESTNEJ DOPRAVE

08.07.2015
NAKLADANIE A UPEVŇOVANIE NÁKLADU V CESTNEJ DOPRAVE - akreditované školenie


Lehoty absolvovania pravidelného výcviku v EÚ

09.09.2013
Európska komisia zverejnila prechodné obdobia na svojej internetovej stránke, ktorá je vo všetkých úradných jazykoch EÚ.


Znášanie nákladov v súvislosti so zákonom č. 280/2006 Z. z.

23.07.2013
Predmetom úpravy zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“) je získanie povinnej základnej kvalifikácie vodičov a samotný pravidelný výcvik, pre vodičov profesionálov, za účelom získania odbornej spôsobilosti potrebnej pri ich výkone povolania, ktorým je ako doklad kvalifikačná karta vodiča a príslušné osvedčenie (podľa druhu dopravy a absolvovania kurzu). Kvalifikačná karta vodiča – doklad o absolvovaní požadovaného školenia, je dokladom osobným (nie je viazaný na dopravcu) a vodič je povinný podľa § 12 zákona č. 280/2006 Z. z. ho mať pri sebe pri vedení motorového vozidla ako súčasť dokumentov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách.


Spustenie stránky

01.02.2010
Odo dňa 1. februára 2010 je spustený informačný portál určený pre profesionálnych vodičov nákladnej a osobnej dopravy.